นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: https://www.suppaehaera.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ https://www. suppaehaera.com/ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ คุณเป็นผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านรายละเอียด “ข้อตกลงและเงื่อนไข” เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ทั้งนี้หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอ่านข้อมูล และขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบ ข้อตกลงและเงื่อนไขบางส่วน ของข้อตกลงเหล่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยที่ผู้ใช้บริการยอมรับไม่ได้ ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุกกี้ การฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นไว้